What's new

Latest posts

Latest profile posts

1. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên hiện tại đang tham gia V8 và có hiệu lực từ ngày 11/11/2023 đến ngày 12/11/2023.

2. Người chơi được được hưởng hoàn tiền gấp đôi vào ngày nạp tiền.

3. Nội dung hoạt động : Hội viên tham gia vào các loại game sẽ nhận được tỷ lệ hoàn trả trên tổng cược trong ngày tương ứng với cấp bậc của mình.

4. Quy định chương trình:
• Khách hàng phải đăng ký chương tr
Top